آی پی فون سیسکو CP-7961G
آی پی فون سیسکو CP-7961G
آی پی فون سیسکو CP-7961G
آی پی فون سیسکو CP-7961G
آی پی فون سیسکو CP-7961G
آی پی فون سیسکو CP-7961G
آی پی فون سیسکو CP-7961G
آی پی فون سیسکو CP-7961G

آی پی فون سیسکو CP-7961G


450,000 تومان

1 در انبار

با ویژگی Help آنلاین به کاربران اطلاعاتی در رابطه با کلیدهای تلفن، دکمه ها و دیگر ویژگی ها می دهد. صفحه نمایش پیکسل این تلفن انعطاف پذیری بیشتری در ویژگی ها و به طور قابل توجهی گسترش اطلاعات مشاهده شده در هنگام استفاده از  خدمات، اطلاعات، پیام ها، و دایرکتوری را می دهد.