آنتن دیش یوبیکیوتی مدل RD-5G30-LW
آنتن دیش یوبیکیوتی مدل RD-5G30-LW
آنتن دیش یوبیکیوتی مدل RD-5G30-LW
آنتن دیش یوبیکیوتی مدل RD-5G30-LW
آنتن دیش یوبیکیوتی مدل RD-5G30-LW
آنتن دیش یوبیکیوتی مدل RD-5G30-LW

آنتن دیش یوبیکیوتی مدل RD-5G30-LW


آنتن‌های راکت دیش و پایه های راکت برای ایجاد یکپارچگی و کار با یکدیگر طراحی شده اند. هر راکت دیش دارای یک پایه راکت از پیش ساخته شده از کارخانه است، بنابراین نصب آن نیاز به هیچ ابزار خاصی نیزا ندارد.