روتر سیسکو مدل ISR4321-SEC-K9
روتر سیسکو مدل ISR4321-SEC-K9
روتر سیسکو مدل ISR4321-SEC-K9
روتر سیسکو مدل ISR4321-SEC-K9
روتر سیسکو مدل ISR4321-SEC-K9
روتر سیسکو مدل ISR4321-SEC-K9
روتر سیسکو مدل ISR4321-SEC-K9
روتر سیسکو مدل ISR4321-SEC-K9
روتر سیسکو مدل ISR4321-SEC-K9
روتر سیسکو مدل ISR4321-SEC-K9

روتر سیسکو مدل ISR4321-SEC-K9


این روترها برنامه ماژولار سیسکو IOS XE را اجرا می کنند که به طور گسترده در شبکه های پرطرفدار دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. مجموعه جامع خدمات نرم افزاری شامل چندین زمینه تکنولوژی، از جمله امنیت، بهینه سازی WAN، اپلیکیشن ، کیفیت خدمات شبکه (QoS) و مدیریت تعبیه شده (embedded management) می باشد.