فایروال سیسکو مدل ASA5545 -K9
فایروال سیسکو مدل ASA5545 -K9
فایروال سیسکو مدل ASA5545 -K9
فایروال سیسکو مدل ASA5545 -K9
فایروال سیسکو مدل ASA5545 -K9
فایروال سیسکو مدل ASA5545 -K9

فایروال سیسکو مدل ASA5545 -X


سیسکو ASA 5545-K9 یا سیسکو ASA 5545-X دارای عملکرد فوق العاده ای است که با گذردهی بازرسی مقدماتی تا Gbps 3، 2500 جفت IPsec VPN، 750/000 اتصالات همزمان و 1 اسلات گسترش ، آن را مناسب برای شرکتهای کوچک و متوسط و دفاتر شعب یا راه اندازی اینترنت لبه (edge) درهنگام ارائه قدرت امنیت سازمانی کرده است.