سوئیچ سیسکو مدل WS-C3560X-48T-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C3560X-48T-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C3560X-48T-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C3560X-48T-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C3560X-48T-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C3560X-48T-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C3560X-48T-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C3560X-48T-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C3560X-48T-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C3560X-48T-S

سوئیچ سیسکو مدل WS-C3560X-48T-S


6,800,000 تومان

2 در انبار

سوئیچ WS-C3560X-48T-S سیسکو به صورت پیش فرض با یک ماژول منبع تغذیه همراه است، همچنین مشتریان می توانند یک ماژول منبع تغذیه اضافی را در قسمت bay2 به منظورpower redundancy خریداری و اضافه کنند.