سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960X-48LPD-L
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960X-48LPD-L
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960X-48LPD-L
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960X-48LPD-L
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960X-48LPD-L
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960X-48LPD-L
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960X-48LPD-L
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960X-48LPD-L
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960X-48LPD-L
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960X-48LPD-L
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960X-48LPD-L
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960X-48LPD-L

سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960X-48LPD-L


28,500,000 تومان

2 در انبار

سوئیچ های سیسکو سری Catalyst 2960-X دارای پشتیبانی از یک منبع تغذیه اضافی خارجی هستند. این سوئیچ ها با یک منبع تغذیه ثابت و یک منبع تغذیه اضافی خارجی از نوع (Cisco Redundant Power   System (RPS) 2300) عرضه می شوند.