سوئیچ دی لینک DES-1016C
سوئیچ دی لینک DES-1016C
سوئیچ دی لینک DES-1016C
سوئیچ دی لینک DES-1016C
سوئیچ دی لینک DES-1016C
سوئیچ دی لینک DES-1016C
سوئیچ دی لینک DES-1016C
سوئیچ دی لینک DES-1016C

سوئیچ 16پورت دی لینک DES-1016C


475,000 تومان

2 در انبار

این سوئیچ دارای ویژگی پورت های اترنت با دسترسی آسان همراه با نشانگرهای LED در هر پورت برای تشخیص وضعیت لینک می باشد.