ماژول سیسکو مدل VWIC2-1MFT-G703
ماژول سیسکو مدل VWIC2-1MFT-G703
ماژول سیسکو مدل VWIC2-1MFT-G703
ماژول سیسکو مدل VWIC2-1MFT-G703
ماژول سیسکو مدل VWIC2-1MFT-G703
ماژول سیسکو مدل VWIC2-1MFT-G703
ماژول سیسکو مدل VWIC2-1MFT-G703
ماژول سیسکو مدل VWIC2-1MFT-G703
ماژول سیسکو مدل VWIC2-1MFT-G703
ماژول سیسکو مدل VWIC2-1MFT-G703

ماژول سیسکو مدل VWIC2-1MFT-G703


کاربرانی که تصمیم می گیرند داده ها و صدا را در چند مرحله یکپارچه کنند، می توانند با کارت های MFT VWIC2 سیسکو، سرمایه گذاری را در یک رابط T1/E1 WAN حفظ  کنند زیرا با این کارت ها می توان مجددا در اپلیکیشن های بسته صوتی استفاده کرد.