کارت شبکه اچ پی مدل AJ762B
کارت شبکه اچ پی مدل AJ762B
کارت شبکه اچ پی مدل AJ762B
کارت شبکه اچ پی مدل AJ762B
کارت شبکه اچ پی مدل AJ762B
کارت شبکه اچ پی مدل AJ762B

در نهایت کارت شبکه HPE 8Gb PCIe Fibre Channel Host Bus Adapters دارای ویژگی های بی شماری می باشد که با هم کار می کنند تا کاهش مصرف برق را ارائه دهند، که با این ویژگی از مزایای”green”  در سرور بهره می برند.