سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960S-48TS-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960S-48TS-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960S-48TS-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960S-48TS-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960S-48TS-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960S-48TS-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960S-48TS-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960S-48TS-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960S-48TS-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960S-48TS-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960S-48TS-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960S-48TS-S

سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960S-48TS-S


3,350,000 تومان

2 در انبار

سوئیچ WS-C2960S-48TS-S یک مدل از سوئیچ های سیسکو سری 2960-S است و به صورت یکسان برای شبکه های سازمانی، سازمان های میانی و دفاترشعبه طراحی شده است.