ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-FE 100-LX
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-FE 100-LX
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-FE 100-LX
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-FE 100-LX

ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-FE 100-LX


این محصول یک ماژول فرستنده 100base-LX 10 SFP )GLC-FE-100LX) (فیبر نوری) با عملکردی بالا در محیط های سخت است که برای انتقال طول موجی 1310 نانو متر بر روی بستر فیبر نوری در حالت Single Mode Fiber optic )SMF) (با قطر 9.125 نانو متر) با سرعت Fast Ethernet تا مسافت کاری به فاصله 10 کیلومتر تعبیه شده است.