پچ کورد فیبرنوری نگزنس N123.2CLO
پچ کورد فیبرنوری نگزنس N123.2CLO
پچ کورد فیبرنوری نگزنس N123.2CLO
پچ کورد فیبرنوری نگزنس N123.2CLO
پچ کورد فیبرنوری نگزنس N123.2CLO
پچ کورد فیبرنوری نگزنس N123.2CLO
پچ کورد فیبرنوری نگزنس N123.2CLO
پچ کورد فیبرنوری نگزنس N123.2CLO
پچ کورد فیبرنوری نگزنس N123.2CLO
پچ کورد فیبرنوری نگزنس N123.2CLO
پچ کورد فیبرنوری نگزنس N123.2CLO
پچ کورد فیبرنوری نگزنس N123.2CLO

پچ کورد فیبرنوری نگزنس SC-LC Multi Mode Duplex


شروع از : 43,000 تومان

صاف

برای فعال شدن سبد خرید و نمایش قیمت ، گزینه های محصول را از کادر بالا انتخاب کنید.

از پچ کوردها برای اتصال به  CATV (تلویزیون کابلی)، شبکه های مخابراتی، شبکه های فیبر کامپیوتری و تجهیزات آزمایشی فیبری استفاده می شود و در مدل های SC-LC N123.2CLO5 5M و SC-LC N123.2CLO5 5M می باشد.