021-62913

فیلتر محصولات

فیلتر محصولات نمایش همه 22 نتایج
مدل رک
عمق رک
تعداد یونیت

رک HPA ایستاده 32 یونیت عمق 60

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رنگ

مشکی

جنس

فلزی

عمق رک

60cm

ارتفاع رک

132Cm

تعداد یونیت

32U

رک HPA ایستاده 32 یونیت عمق 100

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رنگ

پودری الکترو استاتیک

عمق رک

100cm

جنس بدنه

فلز

تعداد یونیت

32U

رک HPA ایستاده 17 یونیت عمق 80

۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

17U

عمق رک

80cm

رنگ

پودری الکترو استاتیک

رک HPA ایستاده 17 یونیت عمق 60

۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

17U

عمق رک

60cm

رنگ

پودری الکترو استاتیک

جنس

فلزی

رک HPA ایستاده 12 یونیت عمق 80

تماس بگیرید
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

12U

عمق رک

80CM

ارتفاع رک

61cm

رنگ

مشکی

جنس

فلزی

رک HPA ایستاده 22 یونیت عمق 100

۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
عمق رک

100cm

تعداد یونیت

22U

رنگ

مشکی

جنس

فلزی

رک HPA ایستاده 42 یونیت عمق 100

۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

42U

عمق رک

100cm

رنگ

مشکی

جنس

فلزی

رک HPA ایستاده 22 یونیت عمق 60

۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

22U

عمق رک

60cm

ارتفاع رک

115cm

رنگ

پودری الکترو استاتیک

جنس

فلزی

رک HPA ایستاده 22 یونیت عمق 80

۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
رنگ

پودری الکترو استاتیک

جنس

فلزی

عمق رک

80cm

ارتفاع رک

115cm

مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

22U

رک HPA ایستاده 17 یونیت عمق 100

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

17U

عمق رک

100cm

رنگ

پودری الکترو استاتیک

جنس

فلزی

رک HPA دیواری 9 یونیت عمق 60

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

دیواری

تعداد یونیت

9U

عمق رک

60cm

ارتفاع رک

45cm

جنس

فلزی

رنگ

مشکی

رک HPA ایستاده 42 یونیت عمق 60

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

42U

عمق رک

60cm

رنگ

پودری الکترو استاتیک, مشکی

جنس

فلزی

رک HPA ایستاده 42 یونیت عمق 80

۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

42U

عمق رک

80cm

رنگ

مشکی

جنس

فلزی

رک HPA ایستاده 27 یونیت عمق 100

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

27U

عمق رک

100cm

رنگ

مشکی

جنس

فلزی

رک HPA ایستاده 27 یونیت عمق 80

۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

27U

عمق رک

80cm

رنگ

مشکی

جنس

فلزی

رک HPA ایستاده 27 یونیت عمق 60

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

27U

عمق رک

60cm

رنگ

مشکی

جنس

فلزی

رک HPA ایستاده 12 یونیت عمق 60

۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

12U

عمق رک

60cm

ارتفاع رک

61cm

رنگ