021-91303400

فیلتر محصولات

فیلتر محصولات نمایش 1 - 23 از 23 نتایج
مدل رک
عمق رک
تعداد یونیت

رک HPA ایستاده 37 یونیت عمق 100

۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
عمق رک

100cm

ارتفاع رک

37cm

جنس

فلزی

مدل رک

ایستاده

رنگ

پودری الکترو استاتیک

رک HPA دیواری 4 یونیت عمق 45

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

دیواری

تعداد یونیت

4U

عمق رک

45cm

رنگ

مشکی

جنس

فلزی

رک HPA ایستاده 32 یونیت عمق 60

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
رنگ

مشکی

جنس

فلزی

عمق رک

60cm

ارتفاع رک

132Cm

تعداد یونیت

32U

رک HPA ایستاده 32 یونیت عمق 100

۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
رنگ

پودری الکترو استاتیک

عمق رک

100cm

تعداد یونیت

32U

رک HPA ایستاده 17 یونیت عمق 80

۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

17U

عمق رک

80cm

رنگ

پودری الکترو استاتیک

رک HPA ایستاده 17 یونیت عمق 60

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

17U

عمق رک

60cm

رنگ

پودری الکترو استاتیک

جنس

فلزی

رک HPA ایستاده 12 یونیت عمق 80

برای قیمت تماس بگیرید
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

12U

عمق رک

80CM

ارتفاع رک

61cm

رنگ

مشکی

جنس

فلزی

رک HPA ایستاده 22 یونیت عمق 100

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
عمق رک

100cm

تعداد یونیت

22U

رنگ

مشکی

جنس

فلزی

رک HPA ایستاده 42 یونیت عمق 100

۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

42U

عمق رک

100cm

رنگ

مشکی

جنس

فلزی

رک HPA ایستاده 22 یونیت عمق 60

۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

22U

عمق رک

60cm

ارتفاع رک

115cm

رنگ

پودری الکترو استاتیک

جنس

فلزی

رک HPA ایستاده 22 یونیت عمق 80

۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
رنگ

پودری الکترو استاتیک

جنس

فلزی

عمق رک

80cm

ارتفاع رک

115cm

مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

22U

رک HPA ایستاده 17 یونیت عمق 100

۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

17U

عمق رک

100cm

رنگ

پودری الکترو استاتیک

جنس

فلزی

رک HPA دیواری 9 یونیت عمق 60

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

دیواری

تعداد یونیت

9U

عمق رک

60cm

ارتفاع رک

45cm

جنس

فلزی

رنگ

مشکی

رک HPA ایستاده 42 یونیت عمق 60

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

42U

عمق رک

60cm

رنگ

پودری الکترو استاتیک , مشکی

جنس

فلزی