فیلتر محصولات

فیلتر محصولات نمایش همه 11 نتایج
مدل رک
عمق رک
تعداد یونیت

رک الگونت دیواری 6 یونیت عمق 45

۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

دیواری

تعداد یونیت

6U

عمق رک

45cm

ارتفاع رک

35

رنگ

مشکی

جنس

فلزی

رک الگونت دیواری 4 یونیت عمق 35

تماس بگیرید
مدل رک

دیواری

تعداد یونیت

4U

عمق رک

35cm

ارتفاع رک

23.8

رنگ

مشکی

جنس

فلزی

رک HPA دیواری 12 یونیت عمق 60

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

دیواری

تعداد یونیت

12U

عمق رک

60cm

رنگ

مشکی

جنس

فلزی

رک الگونت دیواری 9 یونیت عمق 60

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

دیواری

تعداد یونیت

9U

عمق رک

60cm

رنگ

مشکی

جنس

فلزی

رک HPA دیواری 9 یونیت عمق 45

تماس بگیرید
مدل رک

دیواری

تعداد یونیت

9U

عمق رک

45cm

رنگ

مشکی

جنس

فلزی

رک الگونت دیواری 7 یونیت عمق 60

۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

دیواری

تعداد یونیت

7U

عمق رک

60cm

رنگ

مشکی

جنس

فلزی

رک الگونت دیواری 7 یونیت عمق 45

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

دیواری

رنگ

مشکی

جنس

فلزی

عمق رک

45cm

تعداد یونیت

7U