فیلتر محصولات

فیلتر محصولات نمایش 1 - 24 از 73 نتایج
برند رک
مدل رک
عمق رک
تعداد یونیت

رک HPA ایستاده 32 یونیت عمق 60

16,000,000 تومان
رنگ

مشکی

جنس

فلزی

عمق رک

60cm

ارتفاع رک

132Cm

تعداد یونیت

32U

رک HPA ایستاده 32 یونیت عمق 100

15,000,000 تومان
رنگ

پودری الکترو استاتیک

عمق رک

100cm

جنس بدنه

فلز

تعداد یونیت

32U

رک HPI ایستاده 32 یونیت عمق 60

مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

32U

عمق رک

60cm

رنگ

پودری الکترو استاتیک

جنس

فلزی

رک پایا سیستم دیواری 12 یونیت عمق 60

3,800,000 تومان
مدل رک

دیواری

عمق رک

60cm

جنس

فلزی

تعداد یونیت

12U

رنگ

پودری الکترو استاتیک

رک الگونت ایستاده 14 یونیت عمق 80

مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

14U

عمق رک

80cm

رنگ

پودری الکترو استاتیک, مشکی

جنس

فلزی

رک پایا سیستم ایستاده 42 یونیت عمق 100

24,000,000 تومان
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

42U

عمق رک

100cm

رنگ

پودری الکترو استاتیک

جنس

فلزی

رک پایا سیستم ایستاده 16 یونیت عمق 60

10,000,000 تومان
مدل رک

ایستاده

عمق رک

60cm

رنگ

پودری الکترو استاتیک, مشکی

جنس

فلزی

رک الگونت ایستاده 37 یونیت عمق 80

عمق رک

80cm

ارتفاع رک

100cm

تعداد یونیت

30U

رنگ

مشکی

جنس

فلزی

مدل رک

ایستاده

رک الگونت ایستاده 37 یونیت عمق 100

مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

37U

عمق رک

100cm

ارتفاع رک

180cm

جنس

فلزی

رک الگونت ایستاده 40 یونیت عمق 80

مدل رک

ایستاده

عمق رک

80cm

ارتفاع رک

195Cm

تعداد یونیت

40U

رنگ

مشکی

رک الگونت ایستاده 40 یونیت عمق 100

مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

40U

عمق رک

100cm

ارتفاع رک

195Cm

رنگ

مشکی

جنس

فلزی

رک HPA ایستاده 17 یونیت عمق 80

9,600,000 تومان
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

17U

عمق رک

80cm

رنگ

پودری الکترو استاتیک