021-62913

فیلتر محصولات

فیلتر محصولات نمایش 1 - 24 از 36 نتایج
مدل رک
عمق رک
تعداد یونیت

رک الگونت ایستاده 14 یونیت عمق 80

تماس بگیرید
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

14U

عمق رک

80cm

رنگ

پودری الکترو استاتیک , مشکی

جنس

فلزی

رک الگونت ایستاده 37 یونیت عمق 80

تماس بگیرید
عمق رک

80cm

ارتفاع رک

100cm

تعداد یونیت

30U

رنگ

مشکی

جنس

فلزی

مدل رک

ایستاده

رک الگونت ایستاده 37 یونیت عمق 100

تماس بگیرید
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

37U

عمق رک

100cm

ارتفاع رک

180cm

جنس

فلزی

رنگ

پودری الکترو استاتیک

رک الگونت ایستاده 40 یونیت عمق 80

تماس بگیرید
مدل رک

ایستاده

عمق رک

80cm

ارتفاع رک

195Cm

تعداد یونیت

40U

رنگ

مشکی

رک الگونت ایستاده 40 یونیت عمق 100

تماس بگیرید
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

40U

عمق رک

100cm

ارتفاع رک

195Cm

رنگ

مشکی

جنس

فلزی

رک الگونت ایستاده 47 یونیت عمق 60

تماس بگیرید
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

47U

عمق رک

60cm

ارتفاع رک

227Cm

رنگ

پودری الکترو استاتیک

جنس

فلزی

رک ایستاده الگونت 42 یونیت عمق 60

تماس بگیرید
مدل رک

ایستاده

عمق رک

60cm

تعداد یونیت

42U

ارتفاع رک

204cm

جنس

فلزی

رنگ

پودری الکترو استاتیک

رک ایستاده الگونت 42 یونیت عمق 80

تماس بگیرید
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

42U

عمق رک

80cm

ارتفاع رک

204cm

رنگ

پودری الکترو استاتیک

جنس

فلزی

رک ایستاده الگونت 42 یونیت عمق 100

۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

ایستاده

عمق رک

100cm

رنگ

مشکی

ارتفاع رک

204cm

جنس

فلزی

رک الگونت ایستاده 47 یونیت عمق 80

تماس بگیرید
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

47U

رنگ

پودری الکترو استاتیک

جنس

فلزی

عمق رک

80cm

رک الگونت ایستاده 47 یونیت عمق 100

تماس بگیرید
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

47U

عمق رک

100cm

ارتفاع رک

227Cm

رنگ

پودری الکترو استاتیک

جنس

فلزی

رک الگونت ایستاده 12 یونیت عمق 60

۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

ایستاده

تعداد یونیت

12U

عمق رک

60cm

رنگ

پودری الکترو استاتیک

جنس

فلزی

رک الگونت دیواری 12 یونیت عمق 60

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مدل رک

دیواری