مودم مخابراتی تلبس CTE-S V.35

Modem tellabs CTE-S V.35

ویژگی ها:

تعداد جفت : 1pair و 2pair
نوع رابط : V.35
نوع و تعداد پورت : یک پورت TEST، یک پورت LINE

محصولات مشابه: