۲۰۰,۰۰۰ تومانتخفیف سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960G-48TC-L

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومانتخفیف سوئیچ سیسکو مدل WS-C3750G-24TS-S1U

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰,۰۰۰ تومانتخفیف سوئیچ سیسکو مدل WS-C3750G-12S-S

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان