آنچه در این مقاله می خوانید:

مشخصات کابل های روترهای سیسکو سری 3900 و 2900

مشخصات کابل های روتر 3900 و روتر 2900

مشخصات کابل های روترهای سری 3900 و 2900

در مقاله های قبل، به طور کامل در رابطه با تجهیزات این سری از روتر های سیسکو صحبت شد. که می توانید با کلیک بر روی نام آنها در لیست زیر آن ها را مطالعه نمایید:

 

راهنمای خرید و نصب روتر های سیسکو 2900 و 3900 (قسمت اول): راهنمای خرید و نصب روترهای سیسکو 2900 و 3900 (قسمت دوم):

راهنمای نصب روتر های سری 2900 و 3900 بر روی رک:

 

اتصالات پاور AC و DC در روترهای سری 2900:

اتصالات پاور AC :

اگر روتر شما به یک پاور AC متصل است، آن را به مدار (15 A, 120 VAC (10 A, 240 VAC با حفاظت بیش از حد از جریان متصل نمایید.

نکته:  قدرت تحمل ولتاژ این دستگاه پاوری AC  ، 90  و 264 VAC می باشد و باید به میزان ولتاژ توجه داشت تا به دستگاه آسیب وارد نشود.

احتیاط : دستگاه های متصل AC باید علاوه بر سیم برق، یک کابل اتصال به زمین نیز داشته باشند.

اتصالات پاور DC :

اگر روتر شما یک منبع تغذیه ورودی DC داشته باشد، جهت استفاده از این دستگاه مطلب زیر را دنبال کنید:

یک روتر با ورودی منبع تغذیه DC دارای یک ترمینال برای اتصالات برق DC است.

کابل کشی DC برای روتر های سری 2911، 2921 و 2951:

شما می توانید منبع تغذیه DC را به ورودی A یا ورودی B وصل کنید. اگر منابع قدرت دوگانه وجود دارد، یک منبع را به ورودی A و یک منبع به ورودی B وصل کنید. هر دو منبع باید به همان قطبیت و ولتاژ باشند.

نحوه کابل کشی پاور DC در روتر سیسکو 2911، روتر سیسکو 2921 و روتر سیسکو 2951:

برای اتصال یک روتر به منبع تغذیه DC، مراحل زیر را انجام دهید:

مرحله اول:

حذف برق از مدار DC. برای اینکه اطمینان حاصل نماییم برق به طور کامل از مدار خارج شده است، ابتدا کابل پاور را از دستگاه جدا کرده و سپس کلید دستگاه را در حالت OFF قرار دهید.

خطر: قبل از هر کاری اطمینان حاصل نمایید که جریان برق به طور کامل از دستگاه حذف شده است.

احتیاط: تنها از افراد با تجربه و متخصص در این زمینه استفاده نمایید.

مرحله دوم :

طول مناسب برای کابل را انتخاب نمایید. طول کابل مناسب 5/64 تا 1/8 اینچ (2 تا 4 میلی متر) می باشد.

مرحله سوم:

اتصال کابل به منبع تغذیه و همچنین اتصال سر دیگر آن به زمین.

مرحله چهارم:

پوشش پلاستیکی را از ورودی پاور حذف کنید، پوشش را برای نصب مجدد درون جعبه نگهداری نمایید.

مرحله پنجم:

کابل را به جهت ایجاد امنیت حتماً به زمین متصل نمایید.

مرحله ششم:

پوشش پلاستیکی را مجددا وصل نمایید.

احتیاط : پوشش ایمنی بخشی جدایی ناپذیر از محصول است. این قسمت را بدون پوشش پلاستیکی وصل نکنید. این پوشش ، تاییدیه ایمنی را تصدیق می کند و از خطر آتش سوزی و خطرات برق جلوگیری می کند.

مرحله هفتم:

کلیه مراحل به خوبی در شکل های زیر نشان داده شده است. اطمینان حاصل کنید که سیم ها در بالا یا پایین پنل روتر جدا نشوند.

مرحله هشتم:

دستگاه را روشن کنید.

شکل زیر مسیریابی و پیوستن سیم به روترهای سیسکو 2911 را نشان می دهد:

مشخصات کابل های روتر 3900 و روتر 2900

شکل زیر مسیریابی و پیوستن سیم به روترهای سیسکو 2921 و 2951 را نشان می دهد:

مشخصات کابل های روتر 3900 و روتر 2900

سناریوهای تأیید شده برای پیکربندی منبع تغذیه دوگانه DC بر روی سیسکو 2911، 2921 و 2951 روترها تصویب نشده است. اگر منبع قدرت دوگانه وجود دارد، یک منبع را به ورودی A و یک منبع به ورودی B وصل کنید. هر دو منبع باید دارای همان قطبیت (با توجه به زمین) و ولتاژ (در حدود 0.25 ولت) باشند.

منبع Dual مبتنی بر DC و مبدل DC را به Cisco 2911، Cisco 2921 و روترهای Cisco 2951 وصل نکنید.

نکته: منبع تغذیه Cisco PWR-2911-DC-POE دارای سه پین ​​است.

در شکل زیر ترمینال منبع مثبت یا ترمینال منبع منفی به زمین متصل می شود:

مشخصات کابل های روتر 3900 و روتر 2900

 

در شکل زیر اتصال منبع A و منبع B با پایانه های منفی مشترک را می توانید مشاهده کنید:

مشخصات کابل های روتر 3900 و روتر 2900

نحوه کابل کشی پاور DC در روترهای سیسکو3900:

اگر روتر شما یک منبع تغذیه DC ورودی داشته باشد، جهت سیم کشی مناسب مراحل زیر را دنبال کنید:

مرحله اول:

حذف برق از مدار DC. برای اینکه اطمینان حاصل نماییم برق به طور کامل از مدار خارج شده است، ابتدا کابل پاور را از دستگاه جدا کرده و سپس کلید دستگاه را در حالت OFF قرار دهید.

احتیاط: قبل از هر اقدامی مطمئن شوید حتماً برق از سیستم حذف شده است.

مرحله دوم:

طول مناسب برای کابل را انتخاب نمایید. طول کابل مناسب 16/3 تا 4/1 اینچ (5 تا 6 میلی متر) می باشد.

مرحله سوم:

اطمینان از برقراری اتصال کابل به منبع تغذیه و همچنین اتصال سر دیگر آن به زمین.

مرحله چهارم:

پوشش پلاستیکی را از ورودی پاور حذف کنید، پوشش را برای نصب مجدد درون جعبه نگهداری نمایید.

مرحله پنجم:

کابل را به جهت ایجاد امنیت حتماً به زمین متصل نمایید.

تصویر زیر نحوه اتصال برق DC برای روتر سیسکو 3925 و 3925-NOVPN را نشان می دهد:

مشخصات کابل های روتر 3900 و روتر 2900

تصویر زیر نحوه اتصال برق DC برای روترهای سیسکو 3945 و 3945-NOVPN را نشان می دهد:

مشخصات کابل های روتر 3900 و روتر 2900

مرحله ششم:

پوشش پلاستیکی را مجددا وصل نمایید.

مرحله هفتم:

کابل ها را مطابق تصویر زیر مرتب نمایید.

در شکل زیر می توانید مسیریابی سیم DC و نصب برای روترهای سیسکو 3925 و 3925-NOVPN را مشاهده کنید:

مشخصات کابل های روتر 3900 و روتر 2900

در شکل زیر می توانید مسیریابی سیم DC و نصب برای روترهای سیسکو 3945 و 3945-NOVPN را مشاهده کنید:

مشخصات کابل های روتر 3900 و روتر 2900

مرحله هشتم:

اگر می خواهید منبع تغذیه دوم را نصب نمایید کلیه مراحل را از مرحله یک تا هفت مجدداً تکرار نمایید.

مرحله نهم:

برق را به مدار DC متصل کنید. بعد از آن می توانید کلید سوئیچ را در حالت ON قرار دهید.

پیکربندی دوگانه منبع تغذیه دی سی در روترهای سیسکو 3925 و سیسکو 3925-NOVPN:

شما می توانید منبع تغذیه DC تک را به ورودی A یا ورودی B وصل کنید. هر دو منبع باید قطبیت مشابه (با توجه به زمین) و ولتاژ (در 0.25 V) داشته باشند. منابع دوگانه DCC-grounded و DC-grounded را به روترهای سیسکو 3925 و سیسکو 3925-NOVPN متصل نکنید.

احتیاط : منابع دوگانه با قطب متضاد به تجهیزات آسیب خواهد رساند.

در شکل زیر که نشان دهنده اتصال به تنها منبع A یا منبع B است که در آن ترمینال منبع مثبت یا ترمینال منبع منفی به زمین متصل است:

مشخصات کابل های روتر 3900 و روتر 2900

شکل زیر منبع A و منبع B سهم اتصالات ترمینال منفی تر با اتصال منبع A و منبع B با پایانه های منفی مشترک را نشان می دهد:

مشخصات کابل های روتر 3900 و روتر 2900

اتصال به Backup Power:

توزیع Redundant Power )RPS) برای روترهای سیسکو 2911، سیسکو 2921 ، روتر سیسکو 2951 و روتر سیسکو RPS 2300 خارجی است. برای اتصال RPS، روتر باید با یک آداپتور RPS نصب شود.

احتیاط : قبل از اتصال RPS به روتر، مطمئن شوید که RPS در حالت آماده به کار است یا اینکه RPS AC برق قطع شده است. اتصال RPS به برق AC به طور خودکار RPS را در حالت فعال قرار می دهد.

نکته: روتر Cisco 2901، RPS را پشتیبانی نمی کند.

اتصال به ترمینال کنسول یا مودم:

روترها دارای پورت های سری ناهنگام (asynchronous) و پورت های کمکی هستند. این پورت ها دسترسی مدیریتی به روتر را بصورت محلی (با ترمینال کنسول یا کامپیوتر) یا از راه دور (با مودم) فراهم می کند. برای پیکربندی روتر از طریق Cisco IOS CLI، شما باید اتصال بین پورت کنسول روتر و یا یک ترمینال یا یک کامپیوتر برقرار کنید.

برای ایجاد یک اتصال محلی یا از راه دور از کابل ها و آداپتورهای زیر استفاده کنید.

SectionCablePort Type
Connecting to the Serial Port with Microsoft WindowsEIA RJ-45(Serial (RJ-45
Connecting to the Serial Port with Microsoft WindowsUSB 5-pin mini USB Type-B-to-USB Type-A(Serial (USB
Connecting to the Auxiliary PortDB-9-to-DB-25(Auxiliary (Modem

 

اتصال پورت سریال با ویندوز مایکروسافت:

نکته: قبل از برقراری اتصال فیزیکی بین روتر و کامپیوتر با استفاده از کابل USB Console متصل به پورت سریال USB، درایور دستگاه USB را نصب کنید، در غیر این صورت اتصال قطع خواهد شد.

مرحله اول:

انتهای کابل کنسول را توسط اتصال دهنده RJ-45 به پورت کنسول نور آبی در روتر وصل کنید و یا مانند شکل زیر یک مینی USB را به پورت کنسول متصل کنید. اگر از پورت سریال USB برای اولین بار در رایانه مبتنی بر ویندوز استفاده می کنید، درایور USB را نصب کنید.

نکته: شما نمیتوانید همزمان از پورت USB و پورت EIA استفاده کنید. البته لازم به ذکر است پورت USB اولویت بیشتری نسبت به پورت EIA RJ-45 دارد.

مرحله دوم:

پایان کابل را به اتصال دهنده DB-9 (یا USB Type-A) به ترمینال یا کامپیوتر وصل کنید. اگر ترمینال یا کامپیوتر شما یک پورت کنسول داشته باشد که یک اتصال دهنده DB-9 را جای نمی دهد، باید از یک آداپتور مناسب برای آن پورت استفاده نمایید.

مرحله سوم:

برای برقراری ارتباط با روتر، یک برنامه شبیه ساز ترمینال مانند مایکروسافت ویندوز HyperTerminal را داشته باشید. این نرم افزار باید با پارامترهای زیر پیکربندی شود:

ـ 9600 باند

ـ 8 بیت داده

ـ بدون توازن

ـ 1 توقف بیت

ـ بدون کنترل جریان

اتصال کابل USB Console به روتر سیسکو 2901:

مشخصات کابل های روتر 3900 و روتر 2900

 

USB 5-pin mini USB Type-B console port1
USB 5-pin mini USB Type-B to USB Type-A console cable2
USB Type-A3

 

اتصال کابل USB Console به روتر سیسکو 2911:

 

مشخصات کابل های روتر 3900 و روتر 2900

 

USB 5-pin mini USB Type-B console port1
USB 5-pin mini USB Type-B to USB Type-A console cable2
USB Type-A3

 

اتصال کابل USB Console به روترهای سیسکو 2921، 2951، 3925 و 3945:

 

 

 

 

مشخصات کابل های روتر 3900 و روتر 2900

 

USB 5-pin mini USB Type-B console port1
USB 5-pin mini USB Type-B to USB Type-A console cable2
USB Type-A3

 

اتصال به پورت AUX :

هنگامی که یک مودم به پورت کمکی متصل است، یک کاربر راه دور می تواند به روتر متصل و آن را پیکربندی کند. برای این کار از کابل نور آبی و آداپتور اتصال DB-9-to-DB-25 که در جعبه لوازم جانبی روتر آمده است استفاده کنید.

برای اتصال یک مودم به روتر، این مراحل را دنبال کنید:

مرحله اول:

انتهای کابل RJ-45 را به پورت AUX روی روتر وصل کنید.

شکل زیر اتصال مودم به روتر Cisco 2901 را نشان می دهد:

مشخصات کابل های روتر 3900 و روتر 2900

 

RJ-45 AUX port1
DB-9 to DB-25 adapter2
RJ-45 to DB-93
Modem4

 

شکل زیر اتصال مودم به روتر سیسکو 2921 را نشان می دهد:

مشخصات کابل های روتر 3900 و روتر 2900

 

RJ-45 AUX port1
DB-9 to DB-25 adapter2
RJ-45 to DB-93
Modem4

 

اتصال مودم به روترهای سیسکو 2921، 2925، 3925 و 3945:

مشخصات کابل های روتر 3900 و روتر 2900

RJ-45 AUX port1
DB-9 to DB-25 adapter2
RJ-45 to DB-93
Modem4

 

اتصال مودم به روترهای سیسکو 2921، 2925، 3925 و 3945:

مرحله دوم:

انتهای کابل کنسول DB-9 را به انتهای DB-9 آداپتور مودم وصل کنید.

مرحله سوم:

انتهای مودم DB-25 را به مودم وصل کنید.

مرحله چهارم:

اطمینان حاصل کنید که مودم و پورت کمکی روتر برای انتقال سرعت ، DCD و DRT پیکربندی شده است.

نتیجه گیری:

ما در این مقاله سعی کردیم در رابطه با اتصالات کابلی روترهای 2900 و 3900 صحبت کنیم. تا به اینجا بیشتر مواردی که نیاز است در رابطه با این دو نوع سری از روترها را بدانید گفته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محبوب ترین محصولات

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.
مقایسه
0 موارد محصول
فهرست

به اطلاع می رساند به دلیل برخی تغییرات زیرساختی مخابرات تا اطلاع ثانوی جهت ارتباط با واحد فروش با شماره 91303400-021 تماس بگیرید.

با تشکر

مسترشبکه
مسترشبکه

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9:30 الی 18:00 پاسخگوی شما هستیم.

شماره تماس: 62913-021 

پاسخگوی سوالات شما هستیم:

jamshidi
javadi
mohammadi
ali-300x300

ارسال لیست و استعلام قیمت برای شرکت ها و همکاران محترم: