راهنمای LED در سرورهای اچ پی سری DL380

چراغ Health سرور یا چراغ سلامت سرور:

برخی از سرورها دارای LED سلامت داخلی و LED سلامت خارجی هستند، در حالی که برخی دیگر از سرورها تنها دارای LED سیستم هستند. LED سلامت سیستم عملکردی مشابه دو LED سلامت داخلی و خارجی را ارائه می دهد. بسته به مدل سرور، LED سلامت داخلی و LED سلامت خارجی ممکن است بصورت ثابت یا چشمک زن ظاهر شوند که هر دو نشان دهنده یک علامت هستند.

حالا اگر سرور HP شما روشن نمی شود باید علائم نشان دهنده چراغ LED سیستم را بررسی کنید:

ـ LED قدرت سیستم خاموش یا کهربایی است.
ـ LED سلامت خارجی قرمز ، قرمز چشمک زن ، کهربایی یا کهربایی چشمک زن است.
ـ LED سلامت داخلی قرمز ، قرمز چشمک زن ، کهربایی یا کهربایی چشمک زن است.
ـ LED سلامت سیستم قرمز ، قرمز چشمک زن ، کهربایی یا کهربایی چشمک زن است.

علل احتمالی:

ـ منبع تغذیه نامناسب یا خراب
ـ شل یا خراب بودن سیم برق
ـ مشکل منبع تغذیه
ـ عدم جایگیری مناسب مؤلفه ها

 

حالا بعد از بررسی چراغ سلامت سیستم، سایر LED های موجود در سرورهای اچ پی را بایکدیگر بررسی می کنیم.

 

 نشانگرهای LED در سرور HPE ProLiant DL380 Gen10:

 

ـ LED های موجود در پنل جلویی نوع SFF سرور اچ پی DL380 Gen10:

LED در سرورهای اچ پی

دکمه روشن / Standby و LED قدرت سیستم

ـ سبز ثابت: سیستم روشن است.

ـ سبز چشمک زن (1 هرتز/دور در ثانیه): یعنی سیستم در حال بوت شدن است.

ـ کهربا ثابت: سیستم در حالت Standby است.

ـ خاموش: یعنی هیچ برقی در جریان نیست.

 

2ـ LED سلامت

ـ سبز ثابت: نورمال

ـ سبز چشمک می زند (1 هرتز/دور در ثانیه): iLO در حال راه اندازی مجدد است.

ـ کهربایی چشمک زن: سیستم خراب شده است.

ـ چشمک زدن قرمز (1 هرتز/دور در ثانیه): سیستم در وضعیت بحرانی است.

 

3ـ LED وضعیت NIC

ـ سبز ثابت: متصل به شبکه

ـ چشمک زن سبز (1 هرتز/دور در ثانیه): شبکه فعال است.

ـ خاموش: هیچ فعالیت شبکه ای وجود ندارد.

 

4ـ دکمه UID/LED

ـ آبی ثابت: فعال شده است.

ـ چشمک زدن آبی:

 • 1 هرتز در ثانیه: مدیریت از راه دور یا ارتقاء سیستم عامل در حال انجام است.
 • 4 هرتز: راه اندازی مجدد دستی iLO آغاز شد.
 • 8 هرتز: راه اندازی مجدد دستی iLO در حال انجام است.

ـ خاموش: غیرفعال شده است.

 

ـ LED های موجود در پنل جلویی نوع LFF سرور اچ پی DL380 Gen10:

LED در سرورهای اچ پی

1ـ دکمه UID/LED:

ـ آبی ثابت = فعال شده است.

ـ چشمک زدن آبی:

 • 1 هرتز/چرخه در ثانیه = مدیریت از راه دور یا ارتقاء سیستم عامل در حال انجام است
 • 4 هرتز/چرخه در ثانیه = دنباله راه اندازی مجدد دستی iLO آغاز شد
 • 8 هرتز/چرخه در ثانیه = دنباله راه اندازی مجدد دستی iLO در حال انجام است

ـ خاموش = غیرفعال شده است.

2ـ LED سلامت

ـ سبز ثابت: نورمال

ـ سبز چشمک می زند (1 هرتز/دور در ثانیه): iLO در حال راه اندازی مجدد است.

ـ کهربایی چشمک زن: سیستم خراب شده است.

ـ چشمک زدن قرمز (1 هرتز/دور در ثانیه): سیستم در وضعیت بحرانی است.

 

3ـ LED وضعیت NIC

ـ سبز ثابت: متصل به شبکه

ـ چشمک زن سبز (1 هرتز/دور در ثانیه): شبکه فعال است.

ـ خاموش: هیچ فعالیت شبکه ای وجود ندارد.

 

4ـ دکمه روشن / Standby و LED قدرت سیستم

ـ سبز ثابت: سیستم روشن است.

ـ سبز چشمک زن (1 هرتز/دور در ثانیه): یعنی سیستم در حال بوت شدن است.

ـ کهربا ثابت: سیستم در حالت Standby است.

 

ـ LED های خطای پاور سرور اچ پی DL380 Gen9:

 

1 چشمکبرد سیستم
2 چشمک پردازنده
3 چشمک حافظه
4 چشمک اسلات های رایزر PCIe
5 چشمک FlexibleLOM
6 چشمککنترل کننده قابل جابجایی HP Flexible Smart Array/Smart SAS HBA controller
7 چشمک اسلات PCIe برد سیستم
8 چشمکbackplane قدرتمند یا backplane ذخیره سازی
9 چشمک منبع تغذیه

 

ـ LED های موجود در پنل پشتی سرور اچ پی DL380 Gen10:

LED در سرورهای اچ پی

1ـ LED UID

ـ خاموش: غیرفعال شده است.

ـ آبی ثابت: فعال شده است.

ـ چشمک زدن آبی: سیستم از راه دور مدیریت می شود.

 

2ـ LED اتصال NIC

ـ خاموش: اتصال به شبکه وجود ندارد.

ـ سبز: پیوند شبکه وجود دارد.

 

3ـ LED فعالیت NIC

ـ خاموش: هیچ فعالیت شبکه ای وجود ندارد.

ـ سبز ثابت: متصل به شبکه

ـ سبز چشمک زن: فعالیت شبکه

 

4ـ منبع تغذیه 2LED

ـ خاموش: سیستم خاموش است یا منبع تغذیه خراب است.

ـ سبز ثابت: نورمال

 

5ـ منبع تغذیه 1LED

ـ خاموش: سیستم خاموش است یا منبع تغذیه خراب است.

ـ سبز ثابت: معمولی

 

 نشانگرهای LED در سرور اچ پی ProLiant DL380 Gen9:

 

ـ LED های موجود در پنل جلویی نوع SFF سرور اچ پی DL380 Gen9:

 LED در سرورهای اچ پی

1ـ دکمه روشن / Standby و LED قدرت سیستم

ـ سبز ثابت: سیستم روشن است.

ـ سبز چشمک زن (1 هرتز/دور در ثانیه): یعنی سیستم در حال بوت شدن است.

ـ کهربا ثابت: سیستم در حالت Standby است.

 

2ـ LED سلامت

ـ سبز ثابت: نورمال

ـ سبز چشمک می زند (1 هرتز/دور در ثانیه): iLO در حال راه اندازی مجدد است.

ـ کهربایی چشمک زن: سیستم خراب شده است.

ـ چشمک زدن قرمز (1 هرتز/دور در ثانیه): سیستم در وضعیت بحرانی است.

 

3ـ LED وضعیت NIC

ـ سبز ثابت: متصل به شبکه

ـ چشمک زن سبز (1 هرتز/دور در ثانیه): شبکه فعال است.

ـ خاموش: هیچ فعالیت شبکه ای وجود ندارد.

 

4ـ دکمه UID/LED

ـ آبی ثابت: فعال شده است.

ـ چشمک زدن آبی:

 • 1 هرتز در ثانیه: مدیریت از راه دور یا ارتقاء سیستم عامل در حال انجام است.
 • 4 هرتز: راه اندازی مجدد دستی iLO آغاز شد.
 • 8 هرتز: راه اندازی مجدد دستی iLO در حال انجام است.

ـ خاموش: غیرفعال شده است.

 

نکات لازم :

ـ وقتی هر چهار LED شرح داده شده در بالا به طور همزمان چشمک می زنند، خطای پاور رخ می دهد. کلاً برق رفته، کال پاور وصل نیست، منبع تغذیه نصب نشده یا دکمه پاور قطع شده است.

ـ اگر LED سلامت، نشان دهنده یک وضعیت بحرانی باشد، IML سیستم را بررسی کنید یا از iLO برای بررسی وضعیت سلامت سیستم استفاده کنید.

 

ـ LED های موجود در پنل جلویی نوع LFF سرور اچ پی DL380 Gen9:

 LED در سرورهای اچ پی

1ـ LED سلامت

ـ سبز ثابت: نورمال

ـ سبز چشمک می زند (1 هرتز/دور در ثانیه): iLO در حال راه اندازی مجدد است.

ـ کهربایی چشمک زن: سیستم خراب شده است.

ـ چشمک زدن قرمز (1 هرتز/دور در ثانیه): سیستم در وضعیت بحرانی است.

 

2ـ دکمه روشن / Standby و LED قدرت سیستم

ـ سبز ثابت: سیستم روشن است.

ـ سبز چشمک زن (1 هرتز/دور در ثانیه): یعنی سیستم در حال بوت شدن است.

ـ کهربا ثابت: سیستم در حالت Standby است.

ـ خاموش: یعنی سیستم برق ندارد.

 

2ـ LED وضعیت NIC

ـ سبز ثابت: متصل به شبکه

ـ چشمک زن سبز (1 هرتز/دور در ثانیه): شبکه فعال است.

ـ خاموش: هیچ فعالیت شبکه ای وجود ندارد.

 

4ـ دکمه UID/LED

ـ آبی ثابت: فعال شده است.

ـ چشمک زدن آبی:

 • 1 هرتز در ثانیه: مدیریت از راه دور یا ارتقاء سیستم عامل در حال انجام است.
 • 4 هرتز: راه اندازی مجدد دستی iLO آغاز شد.
 • 8 هرتز: راه اندازی مجدد دستی iLO در حال انجام است.

ـ خاموش: غیرفعال شده است.

 

ـ LED های موجود در پنل پشتی سرور اچ پی DL380 Gen9:

 

1ـ LED UID

ـ خاموش: غیرفعال شده است.

ـ آبی ثابت: فعال شده است.

ـ چشمک زدن آبی: سیستم از راه دور مدیریت می شود.

 

2ـ LED اتصال NIC

ـ خاموش: اتصال به شبکه وجود ندارد.

ـ سبز: پیوند شبکه وجود دارد.

 

3ـ LED فعالیت NIC

ـ خاموش: هیچ فعالیت شبکه ای وجود ندارد.

ـ سبز ثابت: متصل به شبکه

ـ سبز چشمک زن: فعالیت شبکه

 

4ـ منبع تغذیه 2LED

ـ خاموش: سیستم خاموش است یا منبع تغذیه خراب است.

ـ سبز ثابت: نورمال

 

5ـ منبع تغذیه 1LED

ـ خاموش: سیستم خاموش است یا منبع تغذیه خراب است.

ـ سبز ثابت: معمولی

 

ـ LED های خطای پاور سرور اچ پی DL380 Gen9:

 

1 چشمکبرد سیستم
2 چشمک پردازنده
3 چشمک حافظه
4 چشمک اسلات های رایزر PCIe
5 چشمک FlexibleLOM
6 چشمککنترل کننده قابل جابجایی HP Flexible Smart Array/Smart SAS HBA controller
7 چشمک اسلات PCIe برد سیستم
8 چشمکbackplane قدرتمند یا backplane ذخیره سازی
9 چشمک منبع تغذیه

 

نشانگرهای LED در سرور HPE ProLiant DL380 Gen8:

 

ـ LED های موجود در پنل جلویی سرور اچ پی DL380 Gen8:

LED در سرورهای اچ پی

1ـ LED شبکه کل:

ـ خاموش: اتصال به شبکه وجود ندارد.

ـ سبز ثابت: اتصال به شبکه

ـ سبز چشمک زن: فعالیت شبکه

 

2ـ LED سلامت

ـ سبز ثابت: نورمال

ـ کهربایی چشمک زن: سیستم خراب شده است.

ـ چشمک زدن قرمز: سیستم در وضعیت بحرانی است.

 

3ـ LED UID

ـ خاموش: غیرفعال شده است.

ـ آبی ثابت: فعال شده است.

ـ چشمک زدن آبی: سیستم از راه دور مدیریت می شود.

 

4ـ دکمه روشن / Standby و LED قدرت سیستم

ـ سبز ثابت: سیستم روشن است.

ـ سبز چشمک زن (1 هرتز/دور در ثانیه): یعنی سیستم در حال بوت شدن است.

ـ کهربا ثابت: سیستم در حالت Standby است.

ـ خاموش: یعنی سیستم برق ندارد.

 

ـ LED های موجود در پنل پشتی سرور اچ پی DL380 Gen8:

LED در سرورهای اچ پی

1ـ LED UID

ـ خاموش: غیرفعال شده است.

ـ آبی ثابت: فعال شده است.

ـ چشمک زدن آبی: سیستم از راه دور مدیریت می شود.

 

2ـ منبع تغذیه 2LED

ـ خاموش: سیستم خاموش است یا منبع تغذیه خراب است.

ـ سبز ثابت: نورمال

 

3ـ منبع تغذیه 1LED

ـ خاموش: سیستم خاموش است یا منبع تغذیه خراب است.

ـ سبز ثابت: معمولی

 

4ـ LED فعالیت NIC

ـ خاموش: هیچ فعالیت شبکه ای وجود ندارد.

ـ سبز ثابت: متصل به شبکه

ـ سبز چشمک زن: فعالیت شبکه

 

5ـ LED اتصال NIC

ـ خاموش: اتصال به شبکه وجود ندارد.

ـ سبز: پیوند شبکه وجود دارد.

 

نشانگرهای LED در سرور HPE ProLiant DL380 Gen7:

 

ـ LED های موجود در پنل جلویی سرور اچ پی DL380 Gen7:

LED در سرورهای اچ پی

1ـ دکمه UID/LED

ـ آبی ثابت: فعال شده است.

ـ چشمک زدن آبی: مدیریت از راه دور

ـ خاموش: غیرفعال شده است.

 

2ـ LED سلامت

ـ سبز ثابت: نورمال

ـ کهربایی: سیستم خراب شده است.

ـ قرمز: سیستم در وضعیت بحرانی است.

 

دکمه روشن / Standby و LED قدرت سیستم

ـ سبز: سیستم روشن است.

ـ کهربا: سیستم در حالت Standby است.

ـ خاموش: یعنی سیستم برق ندارد.

 

ـ LED های موجود در پنل پشتی سرور اچ پی DL380 Gen7:

LED در سرورهای اچ پی

1ـ LED منبع تغذیه

ـ سبز: معمولی
ـ خاموش: سیستم خاموش است یا منبع تغذیه خراب است.

 

  دکمه UID/LED

ـ آبی ثابت: فعال شده است.

ـ چشمک زدن آبی: مدیریت از راه دور

ـ خاموش: غیرفعال شده است.

 

3ـ LED فعالیت NIC/iLO 3

ـ سبز: فعالیت شبکه

ـ سبز چشمک می زند: فعالیت شبکه

ـ خاموش: بدون فعالیت شبکه

 

4ـ LED پیوند NIC/iLO 3

ـ سبز: پیوند شبکه

ـ خاموش: پیوند شبکه وجود ندارد.

 

مقایسه نسل های مختلف سرورهای HP

برگشت به بالا
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.