سوئیچ سیسکو cisco

93 کالا

 • سوئیچ سیسکو مدل C9300-24UX-E

  سوئیچ ۲۴ پورت مدل C9300-24UX-E سیسکو

  نمره 3.50 از 5
  تماس بگیرید
  سوئیچ سیسکو مدل C9300-24UX-E براساس معماری Cisco Unified Access Data Plane 2.0 (UADP) 2.0 طراحی شده است که نه تنها باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های شما می‌شود، بلکه شما اجازه‌ی داشتن حجم بیشتری از داده ها و توان بالاتر را می دهد و  دارای قابلیت هایی مانند : Cisco IOS XE…
 • سوئیچ سیسکو مدل C9300-24P-A

  سوئیچ ۲۴پورت مدل C9300-24P-A سیسکو

  تماس بگیرید
  سوئیچ سیسکو مدل C9300-24P-A دارای اولین پلت فرم بهینه سازی برای تراکم بالا با ا ستاندارد 802.11ac Wave2 می باشد. که حداکثر مقیاس را برای  شبکه تنظیم می‌کنند. این سوئیچ با معماری پردازنده x86 و حافظه بیشتر نسبت به سوئیچ‌های قبلی، قادر به میزبانی و اجرای برنامه‌های شرکت‌های دیگر و…
 • سوئیچ سیسکو مدل C9300-24P-E
  ناموجــود

  سوئیچ ۲۴پورت مدل C9300-24P-E سیسکو

  65,000,000 تومان
  سوئیچ سیسکو مدل C9300-24P-E دارای اولین پلت فرم بهینه سازی برای تراکم بالا با ا ستاندارد 802.11ac Wave2 می باشد. که حداکثر مقیاس را برای  شبکه تنظیم می‌کنند. این سوئیچ با معماری پردازنده x86 و حافظه بیشتر نسبت به سوئیچ‌های قبلی، قادر به میزبانی و اجرای برنامه‌های شرکت‌های دیگر و…
 • سوئیچ سیسکو مدل C9300-24T-A
  ناموجــود

  سوئیچ ۲۴پورت مدل C9300-24T-A سیسکو

  37,000,000 تومان
  این سوئیچ‌ها براساس معماری Cisco Unified Access Data Plane 2.0 (UADP) 2.0 طراحی شده است که نه تنها باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های شما می‌شود، بلکه شما اجازه‌ی داشتن حجم بیشتری از داده ها و توان بالاتر را می دهد و  دارای قابلیت هایی مانند : Cisco IOS XE (ارائه‌ی برنامه…
 • سوئیچ سیسکو مدل C9300-24T-E
  ناموجــود

  سوئیچ ۲۴پورت مدل C9300-24T-E سیسکو

  33,000,000 تومان
  این سوئیچ‌ها براساس معماری Cisco Unified Access Data Plane 2.0 (UADP) 2.0 طراحی شده است که نه تنها باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های شما می‌شود، بلکه شما اجازه‌ی داشتن حجم بیشتری از داده ها و توان بالاتر را می دهد و  دارای قابلیت هایی مانند : Cisco IOS XE (ارائه‌ی برنامه…
 • سوئیچ سیسکو مدل C9300-24U-A

  سوئیچ ۲۴پورت مدل C9300-24U-A سیسکو

  تماس بگیرید
  این سوئیچ‌ها براساس معماری Cisco Unified Access Data Plane 2.0 (UADP) 2.0 طراحی شده است که نه تنها باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های شما می‌شود، بلکه شما اجازه‌ی داشتن حجم بیشتری از داده ها و توان بالاتر را می دهد و  دارای قابلیت هایی مانند : Cisco IOS XE (ارائه‌ی برنامه…
 • سوئیچ سیسکو مدل C9300-24U-E
  ناموجــود

  سوئیچ ۲۴پورت مدل C9300-24U-E سیسکو

  32,000,000 تومان
  کاتالیست  C9300-24U-E Series برای تکنولوژی StackWise سیسکو طراحی شده است که دارای نصب انعطاف پذیر می باشد که با پشتیبانی از ارسال داده بدون توقف با امکان تغییر وضعیت (NSF / SSO) برای انعطاف پذیرترین معماری با Stacking (Sub-50-ms) را ارائه می دهد.  
 • سوئیچ سیسکو مدل C9300-24UX-A

  سوئیچ ۲۴پورت مدل C9300-24UX-A سیسکو

  تماس بگیرید
  سوئیچ سیسکو مدل C9300-24UX-A براساس معماری Cisco Unified Access Data Plane 2.0 (UADP) 2.0 طراحی شده است که نه تنها باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های شما می‌شود، بلکه شما اجازه‌ی داشتن حجم بیشتری از داده ها و توان بالاتر را می دهد و  دارای قابلیت هایی مانند : Cisco IOS XE…
 • سوئیچ سیسکو مدل C9300-48P-A

  سوئیچ ۴۸ پورت مدل C9300-48P-A سیسکو

  تماس بگیرید
  سوئیچ سیسکو مدل C9300-48P-A دارای اولین پلت فرم بهینه سازی برای تراکم بالا با ا ستاندارد 802.11ac Wave2 می باشد. که حداکثر مقیاس را برای  شبکه تنظیم می‌کنند. این سوئیچ با معماری پردازنده x86 و حافظه بیشتر نسبت به سوئیچ‌های قبلی، قادر به میزبانی و اجرای برنامه‌های شرکت‌های دیگر و…
 • سوئیچ سیسکو مدل C9300-48T-E
  ناموجــود

  سوئیچ ۴۸ پورت مدل C9300-48T-E سیسکو

  53,000,000 تومان
  سوئیچ سیسکو مدل C9300-48T-E دارای اولین پلت فرم بهینه سازی برای تراکم بالا با ا ستاندارد 802.11ac Wave2  می باشد که حداکثر مقیاس را برای  شبکه تنظیم می‌کنند. این سوئیچ با معماری پردازنده x86 و حافظه بیشتر نسبت به سوئیچ‌های قبلی، قادر به میزبانی و اجرای برنامه‌های شرکت‌های دیگر و…
 • سوئیچ سیسکو مدل C9300-48U-A

  سوئیچ ۴۸ پورت مدل C9300-48U-A سیسکو

  تماس بگیرید
  این سوئیچ‌ها براساس معماری Cisco Unified Access Data Plane 2.0 (UADP) 2.0 طراحی شده است که نه تنها باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های شما می‌شود، بلکه شما اجازه‌ی داشتن حجم بیشتری از داده ها و توان بالاتر را می دهد و  دارای قابلیت هایی مانند : Cisco IOS XE (ارائه‌ی برنامه…
 • سوئیچ سیسکو مدل C9300-48U-E
  ناموجــود

  سوئیچ ۴۸ پورت مدل C9300-48U-E سیسکو

  32,000,000 تومان
  سوئیچ سیسکو مدل C9300-48U-E برای تکنولوژی StackWise سیسکو طراحی شده است که دارای نصب انعطاف پذیر می باشد که با پشتیبانی از ارسال داده بدون توقف با امکان تغییر وضعیت (NSF / SSO) برای انعطاف پذیرترین معماری با Stacking (Sub-50-ms) را ارائه می دهد.  
 • سوئیچ سیسکو مدل C9300-48UN-A

  سوئیچ 48 پورت مدل C9300-48UN-A سیسکو

  تماس بگیرید
  سوئیچ سیسکو مدل C9300-48UN-A برای تکنولوژی StackWise سیسکو طراحی شده است که دارای نصب انعطاف پذیر می باشد که با پشتیبانی از ارسال داده بدون توقف با امکان تغییر وضعیت (NSF / SSO) برای انعطاف پذیرترین معماری با Stacking (Sub-50-ms) را ارائه می دهد.
 • سوئیچ سیسکو مدل C9300-48UN-E

  سوئیچ ۴۸ پورت مدل C9300-48UN-E سیسکو

  تماس بگیرید
  کاتالیست  C9300-48UN-E  برای تکنولوژی StackWise سیسکو طراحی شده است که دارای نصب انعطاف پذیر می باشد که با پشتیبانی از ارسال داده بدون توقف با امکان تغییر وضعیت (NSF / SSO) برای انعطاف پذیرترین معماری با Stacking (Sub-50-ms) را ارائه می دهد.
 • سوئیچ سیسکو مدل C9300-48UXM-A

  سوئیچ ۴۸ پورت مدل C9300-48UXM-A سیسکو

  تماس بگیرید
  این سوئیچ‌ها براساس معماری Cisco Unified Access Data Plane 2.0 (UADP) 2.0 طراحی شده است که نه تنها باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های شما می‌شود، بلکه شما اجازه‌ی داشتن حجم بیشتری از داده ها و توان بالاتر را می دهد و  دارای قابلیت هایی مانند : Cisco IOS XE (ارائه‌ی برنامه…
 • سوئیچ سیسکو مدل C9300-48UXM-E

  سوئیچ ۴۸ پورت مدل C9300-48UXM-E سیسکو

  تماس بگیرید
  این سوئیچ‌ها براساس معماری Cisco Unified Access Data Plane 2.0 (UADP) 2.0 طراحی شده است که نه تنها باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های شما می‌شود، بلکه شما اجازه‌ی داشتن حجم بیشتری از داده ها و توان بالاتر را می دهد و  دارای قابلیت هایی مانند : Cisco IOS XE (ارائه‌ی برنامه…

سوئیچ سیسکو cisco در دنیا بهترین برند سوئیچ های شبکه می باشد که با طیف گسترده ای از تجهیزات خود که در زیر ساخت شبکه این امکان را برای کاربران فراهم کرده است که با گزینه های بسیار متنوع با امکانات بسیار ویژه رو به رو باشند و تمامی نیاز های کاربران را پاسخگو است.

این برند با ارایه مستمر تکنولوژی های جدید در زمینه سوئیچنگ دیتا گام های بسیار بزرگی در این صنعت را برداشته است.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه